Cargill huy động được thêm hơn 6 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại Việt Nam

Trong năm hoạt động thứ 22 liên tục thông qua Quỹ Từ thiện Cargill Cares, Cargill đã kết nối tích cực nhiều khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, nhân viên và gia đình trong một loạt các hoạt động có ý nghĩa nhằm gây quỹ thực hiện nhiều chương trình nâng cao chất lượng đời sống cho các cộng đồng dân cư nông thôn tại Việt Nam. Trong năm 2018 này, trên 6 tỷ đồng đã được huy động thành công và

Xem thêm

Bản tin doanh nghiệp

CARGILL CARES