Hệ Thống Nhà Máy Cargillfeed Việt Nam

Văn phòng giao dịch
Công ty TNHH Cargill VN
Chi nhánh Công ty TNHH Cargill VN tại Hưng Yên
Chi nhánh Công ty TNHH Cargill VN tại Hà Nam
Chi nhánh Công ty TNHH Cargill VN tại Nghệ An
Chi nhánh Công ty TNHH Cargill VN tại Bình Định
Chi nhánh Công ty TNHH Cargill VN tại Bình Dương
Chi nhánh Công ty TNHH Cargill VN tại Long An
Chi nhánh Công ty TNHH Cargill VN tại Tiền Giang
Chi nhánh Công ty TNHH Cargill VN tại Đồng Tháp
Chi nhánh Công ty TNHH Cargill VN tại Cần Thơ

Văn Phòng Giao Dịch - Công ty TNHH Cargill Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 10 & 11, Tòa nhà Maple Tree, Số 1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
Số điện thoại: 028. 54161515 – Fax: 028.54160495

Hệ thống phân phối

ĐẶT Câu hỏi cho chúng tôi