Hiển thị tất cả 17 kết quả

Thức ăn cho Tôm

Cargill sản xuất và cung ứng đa dạng các dòng sản phẩm thức ăn đặc thù cho Tôm như:

– Thức ăn cao cấp dành cho tôm giống: Aqua Xcel và Aqua Tech – “CHO MỘT KHỞI ĐẦU HOÀN HẢO”

– Thức ăn tôm sú MonoTech- ” TÔM LỚN NHANH VƯỢT TRỘI”

– Thức ăn tôm thẻ VannaTech và VannaHP- ” HIỆU QUẢ NGOÀI MONG ĐỢI”

– Thức ăn tăng trọng GrowTech- ” RÚT NGẮN THỜI GIAN NUÔI”

Hiển thị tất cả 17 kết quả