Hiển thị tất cả 4 kết quả

Thức ăn Gia cầm

Gia cầm khỏe mạnh rất quan trọng để tối ưu việc sản xuất trứng và thịt. Những người chăn nuôi gia cầm phải quản lý thành công vô số các yếu tố tác động đến quá trình phát triển và tăng trưởng của các loài gia cầm của họ cũng như năng suất vật nuôi của mình một khi trưởng thành.

Ở Việt Nam, chúng tôi cung cấp cho nông dân một loạt các sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia cầm cải tiến bao gồm thức ăn đậm đặc và hỗn hợp được thiết kế để tối ưu sự phát triển, tăng trưởng, sức khỏe và năng suất của gà – cả gà thịt và gà đẻ trứng – cũng như vịt, chim cút và các loại gia cầm khác.

Hiển thị tất cả 4 kết quả