Khai trương kho thành phẩm tại Bàu Bàng, Bình Dương ngày 4/1/2016

Ngày 4/1/2016, Công ty TNHH Cargill Việt Nam đã khai trương kho thành phẩm tại Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương. Kho thành phẩm đi vào hoạt động với công suất tối đa 4.000 tấn/tháng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho khách hàng tại các vùng lân cận. Sự ra đời của kho Bàu Bàng là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc vươn tầm cao mới của Cargill Việt Nam trong những năm qua cũng như cam kết mang lại sự thịnh vượng cho khách hàng nói riêng và ngành chăn nuôi Việt Nam nói chung.

Một số hình ảnh diễn ra tại sự kiện: