Hành động của Cargill đối phó với dịch tả lợn châu phi

Bệnh dịch tả lợn châu Phi ASF hiện đang có những diễn biến khó lường. Hãy cùng Cargill chung tay hành động để phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh. Cargill – Thức ăn An toàn – Chăn nuôi An toàn.

Hành động của Cargill đối phó với dịch tả lợn châu phi

Hành động của Cargill đối phó với dịch tả lợn châu phi

Hành động của Cargill đối phó với dịch tả lợn châu phi

Hành động của Cargill đối phó với dịch tả lợn châu phi