Cargill Vinh dự nhận giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc 2015 của ngoại trưởng Hoa Kỳ

Ngày 1/3/2016, Cargill vinh dự nhận Giải thưởng cao quý “Doanh nghiệp xuất sắc 2015” của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp Hoa Kỳ có những đóng góp quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững kinh tế địa phương nơi các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Mac Lennan, Chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng Giám đốc Cargill đại diện Công ty Cargill lên nhận giải thưởng, ông Phát biểu “Chúng tôi tự hào là đầu tư vào nền kinh tế nông thôn của Việt Nam và thúc đẩy cam kết toàn cầu của chúng tôi để xây dựng một tương lai thực phẩm an toàn bền vững hơn.”

Tổng Giám Đốc Cargill tại Việt Nam, ông Jorge Beccera phát biểu “Cargill rất vinh dự được hợp tác với chính phủ Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng nông thôn Việt Nam. Những người chiến thắng, những chủ nhân thực sự của giải thưởng này chính là nông dân và cộng đồng nhân dân địa phương mà Cargill Việt Nam đang cùng hợp tác trong công việc hàng ngày”

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cho biết: “Chúng tôi tự hào có những đối tác như Công ty Cargill đang đầu tư tại Việt Nam. Cargill không chỉ hướng dẫn, đào tạo nông dân mà còn tăng cường triển vọng kinh tế lâu dài cho đất nước này bằng việc đầu tư vào giáo dục. Đó là một minh chứng tuyệt vời về sự đầu tư của Hoa Kỳ đã xây dựng quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai quốc gia.

Trong 20 năm qua, Cargill Việt Nam đã đào tạo được hơn 12.000 nông dân thực hành phương pháp sản xuất nông nghiệp bền vững và hướng dẫn cách thức chăn nuôi cho hơn 1.000.000 nông dân. Công ty cũng góp phần tăng cường sự lớn mạnh về kinh tế và giáo dục ở các vùng nông thôn. Công ty đã xây dựng và nâng cấp 76 trường học trên khắp đất nước Việt Nam, tạo điều kiện cho hơn 13.000 trẻ em được vui chơi, học tập hàng năm. Cargill sẽ tiếp tục tài trợ xây dựng 100 trường học cho đến năm 2020 để thực hiện cam kết đóng góp cho sự phát triển kinh tế và giáo dục. Cargill cam kết giúp khách hàng, nông dân, nhân viên, cộng đồng nhân dân  địa phương phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn nữa trong thời gian sắp tới.