Cargill Việt Nam “Top 100 nơi làm việc tốt nhất năm 2015”

Ngày 11/3/2016, Cargill Việt Nam tiếp tục vinh dự được bình chọn là “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2015” do mạng cộng đồng nghề nghiệp Anphabe và Công ty Nghiên Cứu thị trường Neilsen phối hợp khảo sát, lấy ý kiến trực tuyến hơn 22.000 người đi làm và các nhà quản lý. Khảo sát dựa trên các tiêu chí chính gồm: Lương, thưởng, phúc lợi, cơ hội phát triển, đội ngũ lãnh đạo, văn hóa và giá trị, chất lượng công việc và cuộc sống, danh tiếng công ty. Đây là lần thứ 3, Cargill Việt Nam nằm trong danh sách “100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” và đứng đầu liên tiếp trong ngành Nông- Lâm Nghiệp tại Việt Nam trong năm 2015.