Nhà máy Cargill Bình Định

Nhà máy thức ăn chăn nuôi Bình Định giai đoạn 2 với công suất 240,000 tấn/ năm đi vào hoạt động phục vụ bà con chăn nuôi khu vực Miền Trung, mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển bền vững của Cargill Việt Nam.