Cargill tiếp tục trao tặng 270 suất quà trị giá hơn 130 triệu đồng cho người dân vùng lũ huyện Hoài Ân, Tuy Phước, Phù Cát Bình Định

Từ đầu tháng 11 đến giữa tháng 12 năm 2016,  Huyện Hoài Ân và Tuy Phước thuộc tỉnh Bình Định đã bị thiệt hại nặng trong các đợt lũ vừa qua. Các đợt lũ lich sử này  đã gây thiệt hại rất nhiều về tài sản cũng như con người tại nơi đây. Với tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng, tập thể nhân viên Cargill Việt Nam đã quyên góp và trao hơn 270 suất quà trị giá hơn 130 triệu đồng bao gồm nhu yếu phẩm cho người dân ba huyện chịu ảnh hưởng nặng nhất là huyện Hoài Ân, Tuy Phước, Phù Cát, tỉnh  Bình Định. Với tiêu chí cam kết và hỗ trợ cộng đồng nơi mà Cargill có tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ  lũ lụt là một trong những hoạt động thuộc chương trình từ thiện Cargill Cares.