Contact us
Tuyen dung
Kiến thức
chăn nuôi
Sản phẩm
Dịch vụ
Tin tức mới
cập nhật

ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN SINH HỌC TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

An toàn sinh học trong chăn nuôi là các biện pháp kỹ thuật và quản lý được áp dụng nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của các tác nhân gây bệnh có khả năng gây hại đến con người, gia súc, gia cầm và môi trường nuôi. Trong bối cảnh vẫn chưa có vắc xin điều trị bệnh dịch tả lợn châu Phi, kiên quyết thực hiện tốt An toàn sinh học là chìa khóa duy nhất để đẩy lùi dịch bệnh.

 

Google