Contact us
Tuyen dung
Kiến thức
chăn nuôi
Sản phẩm
Dịch vụ
Tin tức mới
cập nhật

ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN SINH HỌC TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

An toàn sinh học trong chăn nuôi là các biện pháp kỹ thuật và quản lý được áp dụng nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của các tác nhân gây bệnh có khả năng gây hại đến con người, gia súc, gia cầm và môi trường nuôi. Việc đảm bảo an toàn sinh học đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm năng suất trại nuôi thông qua việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, khống chế dịch bệnh, giúp tiết kiệm chi phí, tăng cao thu nhập cho người nuôi.

 

Google