bệnh dịch heo

Bệnh lở mồm – long móng trên heo và biện pháp phòng ngừa

Hiện nay, bệnh lở mồm, long móng đang lây lan nhanh ở đàn gia súc tại các tỉnh … có thể hiểu biết và hướng dẫn biện pháp phòng chống