Bệnh lỡ mồm – lông móng trên heo và biện pháp phòng ngừa

Hiện nay, bệnh lở mồm, long móng đang lây lan nhanh ở đàn gia súc tại các tỉnh … có thể hiểu biết và hướng dẫn biện pháp phòng chống bệnh trên đàn gia súc. … bò, dê, cừu, lợn, làm các loài vật này bị lở mồm và long móng, sốt và giảm ăn