Contact us
Tuyen dung
Kiến thức
chăn nuôi
Sản phẩm
Dịch vụ
Tin tức mới
cập nhật

Tuyển dụng tại Cargill


 

Mở rộng và phát triển nghề nghiệp của bạn cùng Cargill

 

Hãy gia nhập đội ngũ của chúng tôi để có thể cảm nhận được vô vàn cơ hội trước mắt. Các ngành nghề kinh doanh đa dạng của chúng tôi trải dài trong rất nhiều ngành, khu vực địa lý và chuyên ngành khác nhau. Cho dù mục tiêu bạn muốn đạt được là gì thì tại Cargill, bạn đều có thể tìm ra cách thức để theo đuổi mục tiêu đó.

Các mục tiêu và môi trường làm việc của Cargill được tạo nên nhằm tăng cường, cho phép và hỗ trợ bạn thực hiện các tham vọng cũng như kỳ vọng của bạn. Bên cạnh đó, các yếu tố này cộng hưởng và tạo nên một doanh nghiệp có trách nhiệm, hoạt động theo tôn chỉ đạo đức cao nhất như Cargill ngày nay. Hãy tìm hiểu thêm về các yếu tố giúp tạo nên một Cargill như hiện nay và làm thế nào các yếu tố đó có thể mang lại cho bạn cơ hội cũng như kinh nghiệm để đóng góp và phát triển cùng chúng tôi – cả về mặt cá nhân và nghề nghiệp tại đây

 

 

Google