Tổng quan về công ty

Chúng tôi cung cấp thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp, tài chính và công nghiệp cho những người có nhu cầu trên khắp thế giới.

150 năm hoạt động kinh doanh đã dạy cho chúng tôi nhiều điều. Ngày nay, chúng tôi áp dụng những kinh nghiệm chuyên môn đó để phục vụ các khách hàng và cộng đồng ở 70 quốc gia. Chúng tôi có 155.000 nhân viên làm việc và nỗ lực hàng ngày để nuôi dưỡng thế giới theo một phương thức an toàn, có trách nhiệm và bền vững. Hãy tìm hiểu thêm về các cơ sở của chúng tôi trên toàn cầu.

Nguyên liệu thực phẩm & Công nghiệp sinh học

Chúng tôi có khoảng 24.000 nhân viên làm việc trên khắp thế giới để cung cấp các nguyên liệu thực phẩm cũng như các ứng dụng trong và ngoài lĩnh vực thực phẩm cho các công ty sản xuất thực phẩm và nước giải khát, công ty dịch vụ thực phẩm và nhà bán lẻ.