Gắn kết Cộng đồng

Cargill đầu tư vào các hoạt động phát triển cộng đồng tại địa phương thông qua phát triển kinh tế, tăng cường hợp tác và tổ chức hiến tặng, kết hợp với các hoạt động tình nguyện của nhân viên chúng tôi. Cargill hỗ trợ cho một số tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ (NGO) cấp toàn cầu và cấp quốc gia nhằm phục vụ các cộng đồng nơi chúng tôi tiến hành kinh doanh. Chúng tôi hỗ trợ các đối tác hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên của Cargill gồm an ninh lương thực, dinh dưỡng và phát triển bền vững.  Đồng thời, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh của chúng tôi tài trợ các nhóm nhân viên tình nguyện, tức các quỹ Cargill Cares, để hỗ trợ cho các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận tại cộng đồng địa phương.

Các Quỹ Cargill Cares tìm hiểu để xác định các vấn đề quan trọng đối với cộng đồng của chúng ta; xây dựng các mối quan hệ hợp tác hiệu quả với đội ngũ lãnh đạo cộng đồng; và nỗ lực giúp nâng cao mức sống cũng như thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, ổn định cho các cộng đồng.