Contact us
Tuyen dung
Kiến thức
chăn nuôi
Sản phẩm
Dịch vụ
Tin tức mới
cập nhật

CARGILL HỖ TRỢ NGƯỜI NUÔI PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH ASF


Là đơn vị tham gia vào các khâu đầu chuỗi giá trị chăn nuôi heo (nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi), Cargill đã có trên 60 năm kinh nghiệm trong việc giúp ngành chăn nuôi heo chống lại ASF tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, Cargill là một đơn vị tích cực trong công tác tổ chức và củng cố "2 lớp phòng vệ" đối với dịch bệnh, bao gồm thức ăn an toàn và chăn nuôi an toàn từ các nhà máy đến các trang trại.

NHÀ MÁY CARGILL NGHỆ AN CHÀO MỪNG 1.000 NGÀY LÀM VIỆC AN TOÀN


Đội ngũ CFN Nghệ An vừa đạt một dấu mốc mới trong công tác an toàn tại nhà máy khi liên tiếp 1.000 ngày làm việc đã được thực hiện AN TOÀN TUYỆT ĐỐI!

CARGILL TIẾP TỤC GIỮ VỮNG VỊ THẾ SỐ 1 VỀ “NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM” TRONG NGÀNH NÔNG/LÂM NGHIỆP – THỨC ĂN CHĂN NUÔI TRONG NĂM 2018


Kết quả một lần nữa khẳng định cam kết và sự nhất quán của Cargill trong việc thực hiện giá trị cốt lõi “Lấy con người làm trọng”và kiến tạo một môi trường làm việc tiến bộ trong ngành nông nghiệp".

CARGILL TIẾP TỤC GIỮ VỮNG VỊ THẾ SỐ 1 VỀ “NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM” TRONG NGÀNH NÔNG/LÂM NGHIỆP – THỨC ĂN CHĂN NUÔI TRONG NĂM 2018


Kết quả một lần nữa khẳng định cam kết và sự nhất quán của Cargill trong việc thực hiện giá trị cốt lõi “Lấy con người làm trọng”và kiến tạo một môi trường làm việc tiến bộ trong ngành nông nghiệp".
Google