Contact us
Tuyen dung
Kiến thức
chăn nuôi
Sản phẩm
Dịch vụ
Tin tức mới
cập nhật

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Phát Triển Trại Gà Giống


Chia sẻ từ bái viết trên Báo Nông Nghiệp về các duy trì và phát triển thành công Trại Gà giống. Trong khi các trại gà giống nhiều nơi "sống dở chết dở" vì chi phí thức ăn tăng cao, dịch bệnh hoành hành...; nuôi không có lãi. Nhưng trại gà giống Phùng Dầu Sơn ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vẫn trụ vững, giống bán "chạy vù vù"... Nuôi gà... sinh thái

Đẩy mạnh công tác khuyến ngư


Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu, 7 tháng đầu năm 2012 diện tích thả nuôi các đối tượng thủy sản là 119.268 ha, diện tích thiệt hại gần 18.000 ha, riêng mô hình nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp đã thả giống trên 12.000 ha, trong đó gần 5.000 ha đã bị thiệt hại (diện tích thả nuôi tôm thẻ chân trắng 598 ha, thiệt hại 276 ha).
Google