Contact us
Tuyen dung
Kiến thức
chăn nuôi
Sản phẩm
Dịch vụ
Tin tức mới
cập nhật

CARGILL KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY THỨC ĂN CHĂN NUÔI LỚN NHẤT CỦA TẬP ĐOÀN TẠI VIỆT NAM


Nhà máy mới của Cargill với vốn đầu tư 28 triệu đô la Mỹ được đặt tại tỉnh Bỉnh Dương. Đây là nhà máy thứ 12 của Cargill tại Việt Nam.

CARGILL KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO NGÔI TRƯỜNG CARGILL CARES THỨ 89 TẠI VIỆT NAM


Ngôi trường thứ 89 được xây dựng ở huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, và sẽ phục vụ nhu cầu học tập cho trẻ em bốn dân tộc sinh sống trong vùng.

CARGILL KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO NGÔI TRƯỜNG CARGILL CARES THỨ 88 VÀ MỘT GIẾNG NƯỚC PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI VIỆT NAM


Ngôi trường thứ 88 được xây dựng ở một khu vực miền núi vùng sâu vùng xa ở miền Trung và sẽ phục vụ nhu cầu học tập cho trẻ em dân tộc Vân Kiều .
Google