Contact us
Tuyen dung
Kiến thức
chăn nuôi
Sản phẩm
Dịch vụ
Tin tức mới
cập nhật

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU & LỄ TRAO HỌC BỔNG TÀI NĂNG CARGILL


Trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam nói chung; Khoa Thú y, Khoa Chăn nuôi & Nuôi trồng thủy sản nói riêng và Công ty TNHH Cargill Việt Nam.

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN NHÀ MÁY CARGILL DÀNH CHO SINH VIÊN


Với mục đích hỗ trợ sinh viên Khoa “Chăn Nuôi – Thú y tiên tiến” bồi dưỡng thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tế, Cargill đã phối hợp với Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM,để tổ chức chuyến tham quan Nhà Máy Cargill tại Biên Hòa vào ngày 3/10/2014.
Google