Contact us
Tuyen dung
Kiến thức
chăn nuôi
Sản phẩm
Dịch vụ
Tin tức mới
cập nhật

Tuyển dụng tại Cargill


Tại sao chọn Cargill?
Có rất nhiều lý do tại sao nhân viên của chúng tôi chọn Cargill, hầu hết lý do để mọi người phát triển cùng nhau là vì Cargill luôn giữ vị trí số 1 trong ngành “Nông nghiệp, chăn nuôi và lâm nghiệp” trong 4 năm liên tiếp 2013, 2014, 2015, 2016

 

 

 

Khả năng đóng góp:
Với những ý tưởng, năng lượng và khả năng để xây dựng những mối quan hệ hiệu quả mang tính chất toàn cầu, bạn có thể đóng góp một cách lâu dài.

 

Nguyên tắc ứng xử và giá trị
Cách chúng tôi đi đến thành công cũng quan trọng như kết quả chúng tôi đạt được.

Tất cả chúng tôi quan tâm đến cách thức thực hiện với sự tôn trọng và trách nhiệm.
Giá trị của chúng tôi tạo nên sự khác biệt, đó là một phần trong lịch sử hình thành cũng như triết lý được thấm nhuần từ tập đoàn.

 

Mang tầm cỡ toàn cầu
Vì chúng tôi mang tầm cỡ toàn cầu, bạn có thể phát triển tầm ảnh hưởng sâu rộng và kết nối với những nhân viên Cargill trên toàn cầu.
 

Nhân viên tài năng
Bằng cách làm việc với những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực, bạn cũng sẽ trở thành một phần của họ .

 

Sự phát triển cá nhân
Sự phát triển của cá nhân thông qua những chương trình phát triển kỹ năng mới, kiến thức, và khả năng là những yếu tố tiên quyết mang đến thành công cho Cargill
 

Chia sẻ niềm tự hào
Cùng nhau chia sẻ niềm tự hào với mọi người trên thế giới về những gì chúng ta  làm
 

 

Google